image
image

Šiuo metu Didžiojo žaidimo pasiūlymai nesiunčiami. Ieškome naujų idėjų!

Jei turite klausimų dėl anksčiau pateiktų užsakymų, jų apmokėjimo, prekių grąžinimo,
skambinkite telefonu 8 700 70077 arba rašykite el. paštu [email protected]

 

Darbo laikas: I-V 10:00-16:00

Pietų pertrauka: 12:00-13:00

Esminė informacija apie Didįjį žaidimą
Skaityti daugiau

Įsigydami Didžiojo Žaidimo (DŽ) kampanijų metu siūlomas prekes, dalyviai sutinka su DŽ kampanijų dokumentuose ir/ar šiose taisyklėse nurodytomis prekių įsigijimo sąlygomis.

Prekių įsigijimo sąlygos, nurodytos DŽ kampanijų dokumentuose ir/ar šiose taisyklėse nebus keičiamos be dalyvio, įsigijusio konkrečią prekę, sutikimo, t. y. bus taikomos tos sąlygos, kurios galiojo prekės įsigijimo metu.

Asmens duomenų tvarkymas
Skaityti daugiau

Interneto svetainėje naudojame tik būtinuosius slapukus, kurie yra būtini tam, kad galėtų veikti interneto svetainė ir Jūs galėtumėte pasiekti reikiamą informaciją, skirtingas svetainės dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui, todėl jų negalima atmesti, todėl vartotojo sutikimas su šios kategorijos slapukais nėra reikalingas.

 

Duomenų valdytojas  UAB „Arpresa“  tvarko Jūsų asmens duomenis, susijusius su (DŽ) veikla.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Arpresa“, įmonės kodas 225319260, adresas Ulonų g. 2, 08245 Vilnius. Dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis el. p. [email protected].

 

Kokius asmens duomenis, kokiais tikslais ir kiek laiko mes tvarkome?

 • Dalyvavimo tiesiogine rinkodara paremtame tikslu tvarkome šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, amžių. Jūsų Sutikimas dalyvauti DŽ galios ir bus saugomas 2 metus nuo paskutinio aktyvaus Jūsų veiksmo (aktyvus veiksmas: prekių užsakymas, voko NE ar TAIP atsiuntimas). Po sutikimo galiojimo pabaigos, asmens duomenys, jeigu nebus kito teisėto tikslo ir teisinio pagrindo, bus saugiai ištrinti/sunaikinti.
 • Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, vykdymo, skolų išieškojimo tikslais papildomai be vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų, tvarkome asmens kodą (neapmokėjus už prekes, asmens kodas yra būtinas skolos išieškojimui), taip pat pirkimų istoriją bei apskaitos dokumentus. Sutartys ir su jomis susiję duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties įvykdymo/pasibaigimo dienos.
 • Užklausų administravimo ir komunikavimo su Jumis tikslu tvarkome kontaktinius duomenis ir, priklausomai nuo komunikavimo priemonės, gali būti tvarkomas telefoninio pokalbio įrašas, el. pašto adresas ir susirašinėjimas su Jumis. Užklausos ir telefoninių pokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius nuo užklausos gavimo.
 • Taip pat aukščiau nurodyti duomenys gali būti tvarkomi siekiant įvykdyti teisės aktuose numatytas pareigas (pvz., saugoti apskaitos dokumentus įstatyme nustatytą laiko tarpą), esant poreikiui ginti bendrovės teisėtus interesus, tai atvejais, kai mes dalyvaujame teismo procese ir/ar tyrime. Ginant teisėtus interesus asmens duomenis saugosime iki konkretaus teisinio ginčo pabaigos arba ieškinio senaties termino pabaigos, arba privalomo archyvo saugojimo termino pabaigos priklausomai nuo dokumento rūšies.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Jūsų sutikimas* (jo pagrindu, tvarkomi Jūsų asmens duomenys organizuojant tiesiogine rinkodara paremtą , įskaitant nugalėtojų skelbimą, telefoninių pokalbių įrašymą);
 • teisės aktų reikalavimų vykdymas (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome prekių, pasirinktų iš mūsų katalogų pardavimą išrašydami sąskaitas);
 • sutartis (šiuo pagrindu remiamės, kai sudarome ir vykdome prekių pirkimo-pardavimo sutartį ir skolų išieškojimą);
 • teisėti interesai: pateikti informaciją apie savo veiklą, atsakyti į iškilusius klausimus, atsakyti į kliento užklausas tiek paštu, tiek telefonu, apginti savo teisėtus interesus, įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimu skolų išieškojimo paslaugas teikiančioms bendrovėms.

* Informuojame, kad išreiškus sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, t. y. atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, paprašyti viešai nebeskelbti Jūsų informacijos pranešdami mums savo apsisprendimą paštu adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius arba elektroninio pašto adresu [email protected]. Atšaukus sutikimą, nebegausite mūsų produktų pasiūlymų bei neturėsite galimybės dalyvauti kituose DŽ.

 

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šių kategorijų trečiosioms šalims:

 • duomenų tvarkytojams, kuriems pavedama atlikti mūsų vardu konkrečią tvarkymo operaciją (pavyzdžiui, saugoti duomenis, įrašyti duomenis ir pan.). Su duomenų tvarkytojais mes sudarome duomenų tvarkymo sutartis, kuriomis įpareigojame tvarkyti duomenis tik mūsų nurodytu tikslu ir užtikrinant asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą, pavyzdžiui, duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms; kredito ir debeto kortelių įmonėms, naudojamoms palengvinti mokėjimo operacijas, susijusias su mūsų paslaugų teikimu, bankams ir kitoms kredito ar mokėjimo įstaigoms; mūsų profesiniams patarėjams, teisiniams ir/ar finansų patarėjams; reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms; kitiems mūsų paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams) ar mūsų subrangovams.
 • duomenų gavėjams: antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams. Laiku neapmokėjus už įsigytas prekes (už prekę nebus apmokėta per 42 kalendorines dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo (periodinės įmokos) kas mėnesį datos), neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys UAB „Intrum Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111882842, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 09320 Vilnius, intrum.lt); siuntų pristatymo tarnyboms (pavyzdžiui, paštas, kurjeriai); teisės aktų nustatyta tvarka auditoriams, valstybės institucijoms, įstaigoms ir pan.; teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams; bendrovės restruktūrizavimo, perleidimo/įsigijimo ir/ar verslo perleidimo/įsigijimo atveju, trečiajam asmeniui, įsigyjančiam verslą ir tvarkančiam asmens duomenis tais pačiais tikslais, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje, bei atliekant teisinius ir finansinius patikrinimus mūsų ir jų teisiniams ir/ar finansiniams patarėjams ar pan.

 

Kokios Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba papildyti asmens neišsamius/netikslius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti duomenis sunaikinti;
 • sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • reikalauti, kad bendri duomenų valdytojai (vienas arba abu kartu) apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • teisę į duomenų perkėlimą kitam duomenų valdytojui;
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, arba prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, jeigu jis grindžiamas teisėtu interesu;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; el. paštas [email protected].. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus, kad galėtume rasti teisingą, abiem šalims priimtiną sprendimą.

Norėdami įgyvendinti Jūsų turimas teises, praneškite apie tai adresu UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, el. p. [email protected].

Jei turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės el. p.: [email protected] arba adresu Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

Kokybės garantija
Skaityti daugiau

UAB „Arpresa“ ir bendrovės „CIL Suomi“ Oy prekėms suteikia taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą kokybės garantiją. Jeigu dėl griežtos kontrolės metu įvykusios klaidos Jūs gausite pažeistą ar nekokybišką prekę ir kreipsitės į mus vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, 2) telefonu 8 700 70077, per Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą terminą, mes užtikriname, kad, remiantis galiojančiais teisės aktais, Pirkėjo pasirinkimu, pažeista ar nekokybiška prekė bus nedelsiant pakeista tinkamos kokybės preke arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai.

Vartojimo ginčai
Skaityti daugiau

Jeigu manote, kad Jūsų teisės ar interesai buvo pažeisti, pirmiausia privalote raštu kreiptis į UAB „Arpresa“: adresu UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius bei nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai dalyvis tiesiogiai kreipiasi į teismą). UAB „Arpresa“ į tokias Jūsų pretenzijas įsipareigoja atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos. Jūs privalote kreiptis į UAB „Arpresa“ ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių pažeidimą arba per Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus kitus terminus. Vėliau pateiktos pretenzijos nebus nagrinėjamos.

Jūs taip pat turite teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.

Šioje svetainėje yra naudojami tik būtinieji slapukai, kurie užtikrina svetainės veikimą. Daugiau informacijos skyriuje Asmens duomenų tvarkymas.